Web stranica je u fazi izrade

Kamberovića čikma b.b.

72000 Zenica

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 32 209 600

Fax: +387 32 245 012

E-mail: info@hotelzenica.ba